อินโฟกราฟิก

หมวดหมู่

หยุดหายใจขณะหลับ ... ภัยร้ายใกล้ตัว

“หยุดหายใจขณะหลับ... ภัยร้ายใกล้ตัว”
โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

สมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลก ได้กำหนดให้ทุกวันศุกร์ก่อนวันวิษุวัตในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันนอนหลับโลก  ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ (วันวิษุวัต หมายถึงวันที่มีระยะเวลากลางวันเท่ากับกลางคืน) 

ดังนั้น เนื่องในวันนอนหลับโลกประจำปีนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้นำข้อมูลเกี่ยวกับภาวะ “หยุดหายใจขณะหลับ” มาฝากกันครับ

ท่านมีอาการเหล่านี้อยู่หรือไม่ ?
- นอนกรนเป็นประจำ
- ง่วงกลางวัน
- หยุดหายใจระหว่างหลับ
- หายใจเฮือก
- สะดุ้งตื่นระหว่างคืน
- นอนหลับไม่สนิท

อาการต่างๆ นี้อาจเป็นสัญญาณของโรคหยุดหายใจขณะหลับ!!
หากปล่อยทิ้งไว้ อาจทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง โรคต้อหิน อุบัติเหตุจราจร ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง เสื่อมสมรรถภาทางเพศ ปัญหาด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว โรคซึมเศร้า

??รู้ ก่ อ น   รั ก ษ า ก่ อ น . . . . 
ปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยและประเมินความรุนแรง ได้ที่ ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช Siriraj Sleep Center โทร 02-4197536

อ้างอิง : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ออกแบบ : งานผลิตและบริการสื่อ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

17 มีนาคม 2566  วันนอนหลับโลก