อินโฟกราฟิก

หมวดหมู่

“ภาวะรังที่ว่างเปล่า” หรือความเหงาของวัยกลางคน

ใช้ความรักดูแลความว่างเปล่าในใจของวัยกลางคน .. ??
วาเลนไทน์นี้ศิริราชชวนมารู้จัก “ภาวะรังที่ว่างเปล่า” หรือความเหงาของวัยกลางคน

ภาวะรังที่ว่างเปล่า (Empty nest syndrome) มักเกิดในคู่สมรสวัยกลางคน เกิดจากการเปลี่ยนบทบาทของช่วงวัย ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตและความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด วัยกลางคนส่วนใหญ่ ไม่ต้องดูแลบุตรเช่นเดิม บางครอบครัวบุตรย้ายออกจากบ้าน ทำให้เกิดความเหงา ความรู้สึกไม่มั่นคง และความเศร้าได้

ซึ่งนอกจากการปรับตัวของวัยกลางคนในด้านต่างๆ แล้ว  การได้รับความรักความเอาใจใส่จากบุตรหลาน ก็สามารถช่วยลดความรุนแรงของวิกฤติวัยกลางคนได้ด้วย

อ้างอิง : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ออกแบบ : งานผลิตและบริการสื่อ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์