อินโฟกราฟิก

หมวดหมู่

สุขภาพจิตดี...ใครก็มีได้

“สุขภาพจิตดี...ใครก็มีได้"
โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้กำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสุขภาพจิตโลก หรือ World Mental Health Day  วัตถุประสงค์เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิต รวมถึงการร่วมมือเพื่อป้องกันและบำบัดรักษาผู้ที่เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ

ในสถานการณ์โรคระบาดต่างๆ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เหตุการณ์บ้านเมืองที่เคร่งเครียด เรามาทำสุขภาพจิตของเราให้ดีกันเถอะครับ
1. ออกกำลังกายดูแลร่างกายให้แข็งแรง
2. ยอมรับความรู้สึก อารมณ์ของตัวเอง
3. ให้เวลากับตัวเองบ้าง
4. สนุกกับเพื่อนฝูง
5. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
6. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
** การเข้าพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติ **
อ้างอิง : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วันที่ 10 ตุลาคม วันสุขภาพจิตโลก