อินโฟกราฟิก

หมวดหมู่

เลือกเกลือแร่ที่ใช่ ในวันที่ท้องเสีย  ORS vs ORT

“เลือกเกลือแร่ที่ใช่ ในวันที่ท้องเสีย  ORS vs ORT ”

โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล วันนี้เราจึงขอนำข้อมูลเกี่ยวกับ

“การเลือกเกลือแร่สำหรับผู้ที่ท้องเสีย” มาฝากกัน ใน infographic ได้เลยครับ 29 กรกฎาคม 2565 วัน ORS โลก