อินโฟกราฟิก

หมวดหมู่

จากไวรัสตับอักเสบ สู่มะเร็งตับ

“จากไวรัสตับอักเสบ สู่มะเร็งตับ”

โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

วันที่ 28 กรกฎาคม องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้เป็นวันตับอักเสบโลก เนื่องวันตับอักเสบโลกปีนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงนำข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสตับ มาฝากกันครับ