อินโฟกราฟิก

หมวดหมู่

กัญชา ห้ามใช้หากคุณเป็น

"กัญชา ห้ามใช้หากคุณเป็น..."

โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แม้ว่าในปัจจุบัน พืชกัญชาไม่ถูกกำหนดให้เป็นยาเสพติดแล้ว แต่ข้อมูลทางวิชาการก็ยังแสดงถึงอันตรายหากใช้กัญชาอย่างไม่เหมาะสม ดังนั้นนอกจากการเข้าถึงกัญชาที่ง่ายขึ้น ทุกท่านจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

วันนี้เรานำข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ไม่ควรใช้กัญชามาฝากกันครับ