อินโฟกราฟิก

หมวดหมู่

สัญญาเตือนและปัจจัยเสี่ยง...มะเร็งริมฝีปาก

??มะเร็งริมฝีปากมีสัญญาเตือนและปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างนะ??

?? หมั่นสังเกตตัวเอง..หากมีข้อสงสัยโปรดพบแพทย์??

?? ร่างกายอาจจะกำลังบอกอะไรกับเรา

?? รับฟังอย่างใส่ใจ ไม่ตื่นตระหนก

?? Website: https://bit.ly/2wavEVo

?? Youtube : https://bit.ly/31S83o7