แผ่นพับ

หมวดหมู่

รู้ทัน รับมือได้ อาการไม่พึงประสงค์ จากการบริจาคเลือด

โดย ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด

อาการเป็นลมเมื่อบริจาคเลือด มักพบในผู้ที่บริจาคเลือดครั้งแรกหรือผู้มีน้ำหนักตัวน้อย ในเอกสารนี้ท่านจะได้พบกับแนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นลม การป้องกันการเป็นลม รวมถึงการบรรเทาอาการเมื่อเกิดจ้ำเลือดหลังบริจาคเลือด


yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่ 

เอกสารประกอบ