แผ่นพับ

หมวดหมู่

ไขมัน

โดย ศูนย์เบาหวานศิริราช

การบริโภคไขมันที่ไม่เหมาะสมเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ ในเอกสารนี้ ท่านจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับไขมันประเภทต่างๆ ความต้องการไขมันของร่างกาย ไขมันทรานส์ และคำแนะนำในการเลือกบริโภคไขมัน


yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่ 

เอกสารประกอบ