แผ่นพับ

หมวดหมู่

รายการอาหารแลกเปลี่ยน

โดย ศูนย์เบาหวานศิริราช

ประโยชน์ของการรู้จัก "อาหารแลกเปลี่ยน" ช่วยให้เราสามารถรับประทานอาหารได้หลากหลายขึ้น โดยที่ยังได้รับคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน มาดูกันว่าอาหารแลกเปลี่ยนทั้ง 6 หมู่มีอะไรบ้าง และควรรับประทานในสัดส่วนอย่างไร .....


yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่ 

เอกสารประกอบ