แผ่นพับ

หมวดหมู่

กายภาพบำบัดสู่ประชาชน เรื่องการบริหารมือและนิ้วมือ

โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบาบัด สาขากายภาพบำบัด

ท่านจะได้รับคำแนะนำในการบริหารมือและนิ้วมือ 6 ท่า ซึ่งสามารถทำได้ทุกวัน วันละหลายๆครั้ง .... 


yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่ 

เอกสารประกอบ