แผ่นพับ

หมวดหมู่

ข้อควรรู้สำหรับผู้บริจาคเลือด

โดย ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด

ท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ ความสำคัญของการบริจาคเลือด คำถามที่พบบ่อย การเตรียมตัวและขั้นตอนในการบริจาคเลือด คำแนะนำในการปฏิบัติตัวภายหลังบริจาคเลือด และช่องทางการติดต่อศูนย์รับบริจาคเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ....


yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่ 

เอกสารประกอบ