แผ่นพับ

หมวดหมู่

โปรแกรมฝึกความคิดและความเข้าใจง่ายๆที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุ

โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สาขากิจกรรมบำบัด

เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุร่างกายมักจะเสื่อมลงไปตามเวลา ซึ่งแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ส่วนมากจะมีปัญหาด้านความคิดความเข้าใจ ดังนั้นในเอกสารนี้ทุกท่านจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกความคิดและความเข้าใจ ง่าย ๆ ซึ่งสามารถทำเองได้ที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุ .....

yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่ 

เอกสารประกอบ