แผ่นพับ

หมวดหมู่

โปรแกรมการฝึกแขนและมือสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในระยะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวแบบแยกส่วนได้

โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สาขากิจกรรมบำบัด

ในเอกสารนี้ท่านจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการฝึกแขนและมือ สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในระยะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวแบบแยกส่วนได้ ทั้งนี้ ผู้ป่วยสามารถเลือกทำตามระดับความสามารถ และปรับความยากได้ตามความเหมาะสม ....


yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่ 

เอกสารประกอบ