แผ่นพับ

หมวดหมู่

โปรแกรมการออกกำลังกายและวิธีการเดิน สำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด

ท่านจะได้ทราบถึงท่าแนะนำในการออกกำลังกายหลังผ่าตัดข้อเข่าเทียม รวมถึงการเดินที่เหมาะสม ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย ...

yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่ 

เอกสารประกอบ