แผ่นพับ

หมวดหมู่

เรื่องการเคลื่อนย้ายตัวจากรถเข็นไปยังเตียงสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง

โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

การเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังจากรถเข็นไปยังเตียงแต่ละแบบ มีทั้งวิธีเคลื่อนย้ายด้วยตนเองและมีผู้ช่วยเหลือ 


yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่ 

เอกสารประกอบ