แผ่นพับ

หมวดหมู่

รู้ทัน...โรคซึมเศร้า

โดย คลินิกจิตเวช ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เอกสารนี้อธิบายถึงอาการของโรคซึมเศร้า สาเหตุ แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าเบื้องต้น รวมถึงแนวทางในการป้องกัน


yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่ 

 

เอกสารประกอบ