แผ่นพับ

หมวดหมู่

คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจชิ้นเนื้อภายในหัวใจ ผ่านทางสายสวนทางหลอดเลือดดำเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา

โดย หน่วยตรวจสวนหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 2-3

*

หมายเหตุ

*

เอกสารประกอบ