แผ่นพับ

หมวดหมู่

ปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหาร

โดย สาขาวิชาโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ผู้อ่านจะได้ทราบว่าอาหารต่างๆ มีปริมาณคอเลสเตอรอลมากน้อยเพียงใด เพื่อนำไปสู่การวางแผนรับประทานได้อย่างเหมาะสมทั้งการเลือกชนิดและการกำหนดปริมาณ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการมีไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง


yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่ 

เอกสารประกอบ