แผ่นพับ

หมวดหมู่

ข้อควรรู้ สำหรับผู้มาบริจาคเลือด
ข้อควรรู้ สำหรับผู้มาบริจาคเลือด
  • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ สำหรับผู้มาบริจาคเลือด
  • โดย ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
ข้อควรรู้ การคัดกรองตนเองก่อนบริจาคเลือด
ข้อควรรู้ การคัดกรองตนเองก่อนบริจาคเลือด
  • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ สำหรับผู้มาบริจาคเลือด
  • โดย ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
รู้ทัน รับมือได้ อาการไม่พึงประสงค์ จากการบริจาคเลือด
รู้ทัน รับมือได้ อาการไม่พึงประสงค์ จากการบริจาคเลือด
  • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีความสนใจจะบริจาคเลือด
  • โดย ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
ข้อควรรู้สำหรับผู้บริจาคเลือด
ข้อควรรู้สำหรับผู้บริจาคเลือด
  • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีความประสงค์ในการบริจาคเลือด
  • โดย ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด