แผ่นพับ

หมวดหมู่

รู้ทัน...โรคซึมเศร้า
รู้ทัน...โรคซึมเศร้า
  • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่สงสัยเป็นภาวะซึมเศร้า
  • โดย คลินิกจิตเวช ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ART Clinic เอกสารชี้แจงข้อมูลการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อฟื้นฟูสมอง และระบบประสาท
ART Clinic เอกสารชี้แจงข้อมูลการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อฟื้นฟูสมอง และระบบประสาท
  • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยที่กำลังจะรับการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อฟื้นฟูสมองและระบบประสาท
  • โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาการปวดหลังส่วนล่างและท่าบริหาร ( Low Back Pain )
อาการปวดหลังส่วนล่างและท่าบริหาร ( Low Back Pain )
  • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่มักมีอาการปวดหลังส่วนล่าง
  • โดย หน่วยตรวจและติดตามผลการรักษาออร์โธปิดิคส์ งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล
การดูแลสายระบายน้ำดีทางหน้าท้อง
การดูแลสายระบายน้ำดีทางหน้าท้อง
  • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายระบายน้ำดี หรือญาติผู้ดูแล
  • โดย ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช
แนวทางการดูแลผู้ป่วยเจาะคอที่บ้าน
แนวทางการดูแลผู้ป่วยเจาะคอที่บ้าน
  • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ดูแลผู้ป่วยที่ต้องเจาะคอและใส่ท่อหายใจ
  • โดย หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานการพยาบาลเวชศาสตร์ป้องกันศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก