แผ่นพับ

หมวดหมู่

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด
  • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ *
  • โดย หน่วยฝากครรภ์ งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
การนวดและประคบเต้านมด้วยตนเอง
การนวดและประคบเต้านมด้วยตนเอง
  • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ มารดาหลังคลอด
  • โดย สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์