แผ่นพับ

หมวดหมู่

คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่ได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดค้ำยัน
คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่ได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดค้ำยัน
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่ได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดค้ำยัน
 • โดย หน่วยตรวจผู้ป่วยพิเศษ ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 4
การบริหารข้อไหล่สำหรับผู้ป่วยหลังใส่เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ
การบริหารข้อไหล่สำหรับผู้ป่วยหลังใส่เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยที่ใส่เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ
 • โดย หน่วยตรวจผู้ป่วยพิเศษ ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 4
Cardiac Diet For Healthy Heart
Cardiac Diet For Healthy Heart
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ Cardiovascular Patients
 • โดย หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 8
อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • โดย หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 8
คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวร
คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวร
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่รับการรักษาโดยใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวร หรือผู้ดูแล
 • โดย หน่วยตรวจผู้ป่วยพิเศษ ศูนย์โรคหัวใจชั้น 4
บุหรี่ กับโรคหลอดเลือดหัวใจ
บุหรี่ กับโรคหลอดเลือดหัวใจ
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้สูบบุหรี่
 • โดย งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด ฝ่ายการพยาบาล
รู้ทันสัญญาณผิดปกติหัวใจด้วย Event Recorder
รู้ทันสัญญาณผิดปกติหัวใจด้วย Event Recorder
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • โดย หน่วยตรวจผู้ป่วยพิเศษ ศูนย์โรคหัวใจชั้น 4
คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ และผู้ดูแล
 • โดย งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด ฝ่ายการพยาบาล
คำแนะนำการปฏิบัติตัว สำหรับผู้ป่วยทำหัตถการตรวจสวนหัวใจ
คำแนะนำการปฏิบัติตัว สำหรับผู้ป่วยทำหัตถการตรวจสวนหัวใจ
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยทำหัตถการตรวจสวนหัวใจ และผู้ดูแล
 • โดย งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด ฝ่ายการพยาบาล
คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจ
คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจ
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจ และผู้ดูแล
 • โดย งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด