แผ่นพับ

หมวดหมู่

แผลกดทับ ป้องกันไว้ง่ายกว่ารักษา
แผลกดทับ ป้องกันไว้ง่ายกว่ารักษา
  • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
  • โดย หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
วิธีปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยให้อาหารทางสายยางจมูก
วิธีปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยให้อาหารทางสายยางจมูก
  • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ดูแลผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยางจมูก
  • โดย หน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เรื่องการเคลื่อนย้ายตัวจากรถเข็นไปยังเตียงสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
เรื่องการเคลื่อนย้ายตัวจากรถเข็นไปยังเตียงสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
  • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่ต้องใช้รถเข็น หรือ ผู้ดูแลผู้ป่วย
  • โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คู่มือการให้อาหารทางสายยางทางจมูกที่บ้าน
คู่มือการให้อาหารทางสายยางทางจมูกที่บ้าน
  • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยที่ใส่สายให้อาหารทางสายยางจมูก หรือ ผู้ดูแล
  • โดย หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก