แผ่นพับ

หมวดหมู่

การนำทางคนตาบอดหรือสายตาเลือนราง
การนำทางคนตาบอดหรือสายตาเลือนราง
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ *
 • โดย ภาควิชาจักษุวิทยา
เทคนิคการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน สำหรับคนสายตาเลือนราง
เทคนิคการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน สำหรับคนสายตาเลือนราง
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้พิการทางการมองเห็นและญาติผู้ดูแล
 • โดย ภาควิชาจักษุวิทยา
ตาขี้เกียจ
ตาขี้เกียจ
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ เด็กที่มีอาการตาขี้เกียจ
 • โดย ภาควิชาจักษุวิทยา
การทำความสะอาดขอบเปลือกตา (SCRUB LID)
การทำความสะอาดขอบเปลือกตา (SCRUB LID)
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ประชาชนทั่วไป
 • โดย แผนกจักษุวิทยา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
การตรวจคลื่นไฟฟ้าทางจักษุ EOG - mfERG
การตรวจคลื่นไฟฟ้าทางจักษุ EOG - mfERG
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ให้ตรวจคลื่นไฟฟ้าทางจักษุด้วยวิธี EOG และ mfERG
 • โดย ภาควิชาจักษุวิทยา
การตรวจคลื่นไฟฟ้าทางจักษุ ERG - VEP
การตรวจคลื่นไฟฟ้าทางจักษุ ERG - VEP
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ให้ตรวจคลื่นไฟฟ้าทางจักษุด้วยวิธี ERG และ VEP
 • โดย ภาควิชาจักษุวิทยา
คำแนะนำวิธีการรักษาดูแลแว่นตา
คำแนะนำวิธีการรักษาดูแลแว่นตา
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีความประสงค์ในการดูแลแว่นตา
 • โดย ภาควิชาจักษุวิทยา