แผ่นพับ

หมวดหมู่

ท่าบริหารเอ็นฝ่าเท้า Plantar Fascia Exercise
ท่าบริหารเอ็นฝ่าเท้า Plantar Fascia Exercise
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีภาวะรองช้ำ / เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ
 • โดย หน่วยตรวจและติดตามผลการรักษาออร์โธปิดิคส์ ฝ่ายการพยาบาล
การเตรียมความพร้อมทางกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ
การเตรียมความพร้อมทางกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ
 • โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ และกายภาพบาบัด
โรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ หรือ รองช้ำ
โรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ หรือ รองช้ำ
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีอาการเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ หรือ รองช้ำ
 • โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
ปวดข้อศอก
ปวดข้อศอก
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นเอ็นข้อศอกอักเสบ เช่น นักกีฬาหรือผู้ที่ทำงานโดยใช้แขนหรือข้อมือซ้ำๆ
 • โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
การเตรียมความพร้อมทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย ก่อนการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว
การเตรียมความพร้อมทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย ก่อนการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่จะได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว
 • โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
การใส่และถอดอุปกรณ์พยุงคอ
การใส่และถอดอุปกรณ์พยุงคอ
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ใช้อุปกรณ์พยุงคอ (Philadelphia Collar)
 • โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
ปวดหลัง
ปวดหลัง
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีอาการปวดหลังหรือผู้สนใจ
 • โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ และกายภาพบาบัด