แผ่นพับ

หมวดหมู่

คู่มือ โภชนาการสำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ
คู่มือ โภชนาการสำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ
 • โดย ฝ่ายโภชนาการ
รายการอาหารแลกเปลี่ยน
รายการอาหารแลกเปลี่ยน
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้เป็นเบาหวาน และประชาชนทั่วไป
 • โดย ศูนย์เบาหวานศิริราช
ไขมัน
ไขมัน
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ประชาชนทั่วไป
 • โดย ศูนย์เบาหวานศิริราช
รายการอาหารแลกเปลี่ยนและการแลกเปลี่ยนอาหารต่างหมวด
รายการอาหารแลกเปลี่ยนและการแลกเปลี่ยนอาหารต่างหมวด
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้เป็นเบาหวาน โดยเฉพาะเบาหวานชนิดที่ 1 ที่มักพบในเด็ก
 • โดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการ
การดูแลตนเองเมื่อเกิดอาการเบื่ออาหาร
การดูแลตนเองเมื่อเกิดอาการเบื่ออาหาร
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่เบื่ออาหาร
 • โดย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสีวิทยา
ปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหาร
ปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหาร
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่มีไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
 • โดย สาขาวิชาโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์