แผ่นพับ

หมวดหมู่

กายภาพบำบัดเพื่อประชาชน เรื่อง กลุ่มอาการอุโมงค์ข้อมือ
กายภาพบำบัดเพื่อประชาชน เรื่อง กลุ่มอาการอุโมงค์ข้อมือ
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะวัยทำงาน
 • โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบาบัด สาขากายภาพบำบัด
การใส่และถอดอุปกรณ์พยุงหลัง ส่วนเอว (L-S Support)
การใส่และถอดอุปกรณ์พยุงหลัง ส่วนเอว (L-S Support)
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ใช้อุปกรณ์พยุงหลังส่วนเอว (L-S Support)
 • โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบาบัด สาขากายภาพบำบัด
กายภาพบำบัดสู่ประชาชน เรื่องการบริหารมือและนิ้วมือ
กายภาพบำบัดสู่ประชาชน เรื่องการบริหารมือและนิ้วมือ
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ประชาชนทั่วไป
 • โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบาบัด สาขากายภาพบำบัด
โปรแกรมการออกกำลังกายและวิธีการเดิน สำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
โปรแกรมการออกกำลังกายและวิธีการเดิน สำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
 • โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด
การออกกำลังกายในโรคข้อเข่าเสื่อม
การออกกำลังกายในโรคข้อเข่าเสื่อม
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
 • โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบาบัด สาขากายภาพบำบัด
โปรแกรมการฝึกแขนและมือสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในระยะเริ่มเคลื่อนไหวได้
โปรแกรมการฝึกแขนและมือสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในระยะเริ่มเคลื่อนไหวได้
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือผู้ดูแล
 • โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สาขากิจกรรมบำบัด
โปรแกรมการฝึกแขนและมือสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในระยะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวแบบแยกส่วนได้
โปรแกรมการฝึกแขนและมือสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในระยะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวแบบแยกส่วนได้
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือผู้ดูแล
 • โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สาขากิจกรรมบำบัด
โปรแกรมฝึกความคิดและความเข้าใจง่ายๆที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุ
โปรแกรมฝึกความคิดและความเข้าใจง่ายๆที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุ
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้สูงอายุ หรือผู้ดูแล
 • โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สาขากิจกรรมบำบัด
โปรแกรมการออกกำลังกายที่บ้านสำหรับผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
โปรแกรมการออกกำลังกายที่บ้านสำหรับผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ *
 • โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบาบัด สาขากายภาพบำบัด
การใส่และถอดอุปกรณ์พยุงหลังส่วนอกและเอว (Soft Taylor Brace)
การใส่และถอดอุปกรณ์พยุงหลังส่วนอกและเอว (Soft Taylor Brace)
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ *
 • โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบาบัด สาขากายภาพบำบัด
การเคลื่อนย้ายตัวบนเตียงและการจัดท่าทางในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
การเคลื่อนย้ายตัวบนเตียงและการจัดท่าทางในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ *
 • โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบาบัด สาขากายภาพบำบัด
การเคลื่อนย้ายตัวบนเตียงและการจัดท่าทางในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
การเคลื่อนย้ายตัวบนเตียงและการจัดท่าทางในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ *
 • โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบาบัด สาขากายภาพบำบัด