Name :  anonymous  Date/Time of Question : 11/5/2550 0:30:19
Topics :  40028  อสุจิ เป็น ก้อน
Question :  น้ำอสุจิ ที่ออกมา มีลักษณะ เป็นก้อน คล้ายวุ้น เวลาหลั่งจะรู้สึก เจ็บ จากการติดขัด อาการนี้ จะเป็นอันตราย ใดๆ มั้ยครับ ขอบคุณครับ
Answer :  เป็นเพราะกินน้ำน้อย และ ไม่ได้มีการหลั่งมานาน อาจมีการตกตะกอนได้ครับ ไม่อันตรายครับ
By physician :  055
Consultant physician  :  -
Date/Time of Answer :  15/5/2550 14:37:21

Visitors