Name :  anonymous  Date/Time of Question : 5/10/2560 14:26:38
Topics :  124004  ประจำเดือนมาซ้ำ2ครั้งมน1เดือนค่ะ
Question :  ประจำเดือนมาปกติทุกเดือน พอทานยาคุมของเดือนกันยาช่วง7เมดสุดท้ายประจำเดือนมาค่ะแต่มาแค่3วันมาน้อยกว่าปกตินะค่ะ พอทานยาคุมต่อหมดแผงแร้ว ไม่ได้ทานแผงใหม่ต่อมาเป็นเวลา5วันแล้วค่ะ มาถึงวันที่5ของการที่ต้องทานยาคุมแผงใหม่แร้วไม่ได้ทานนั่นเกิดอาการสิวขึ้นหน้าผากปวดท้องเหมือนตอนมีประจำเดือนเรยค่ะแร้วก้อมีเลือดออกมาก่อนออกมีตกขาวเลือดออกสีน้ำตาลช้อกโกแลตแร้วก้อมาเปนสีแดงมาปริมานพอสมควรค่ะ แต่ปวดท้องน้อยมากค่ะ ก่อนหน้านี้1เดือนบริจาคเลือดมาค้ะ เพศหญิงค่ะ อายุ24 ปี
Answer :  เนื่องจากคุณไม่ได้ทานยาคุมกำเนิดต่อเนื่องจึงอาจจะเป้นสาเหตุของเลือดออกผิดปกติได้ ตอนนี้ควรสังเกตอาการไปก่อน ถ้าเลือดหยุดได้เองและไม่ต้องการทานยาคุมต่อก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ายังออกต่อเนื่องก็ควรไปพบแพทย์เพือ่รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและอาจจะต้องทานยาคุมต่อค่ะ
By physician :  รศ.พญ.สายฝน ชวาลไพบูลย์
Consultant physician  :  -
Date/Time of Answer :  6/10/2560 7:28:29

Visitors