เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
   “หูดหงอนไก่ ไม่ถึงตาย แต่ (อาจ) ทำลายชีวิตคู่”
   Safe Sex วันนี้.. ถนอมชีวิตสุขสันต์
   คู่มือเรื่องโรคหูดหงอนไก่
   ซิฟิลิส โรคร้าย...กำลังระบาด  
   ฝ่าไฟแดง....อันตราย!!
   โรคซิฟิลิส
   โรคติดเชื้อระบบสืบพันธุ์น่ารู้ : การติดเชื้อคลาไมเดีย
   โรคติดเชื้อระบบสืบพันธุ์น่ารู้: โรคหนองใน
   โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
   หญิงรักหญิงก็เสี่ยงเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
   หูดหงอนไก่...ไม่ถึงตายแต่ทำลายความมั่นใจ (ตอนที่ 1)
   หูดหงอนไก่...ไม่ถึงตายแต่ทำลายความมั่นใจ (ตอนที่ 2)