โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
   น้ำตาลในเลือดต่ำ [1] 
   หัวใจ [5] 
   โรคหลอดเลือด [3] 
   การตรวจ [1] 
   เบาหวาน [7] 
   โรคความดันโลหิตสูง [3] 
   โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ [8]