โรคเลือดและน้ำเหลือง
   เม็ดเลือด [1] 
   โลหิตจาง [2] 
   เสต็มเซลล์ [1] 
   โรคธาลัสซีเมีย [7] 
   แก้ไขภาวะบวมน้ำเหลืองด้วย supermicrosurgery
   ฮีโมฟีเลีย : โรคเลือดไหลไม่หยุด