โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ
   กระดูก [10] 
   ข้อไหล่ [2] 
   โรคเก๊าต์ [2] 
   เท้า เข่า [11] 
   กล้ามเนื้อ [5] 
   โรคข้อเสื่อม [7] 
   ปวดหลัง [6] 
   การผ่าตัดแยกนิ้ว
   การผ่าตัดส่องกล้องรักษาอาการบาดเจ็บข้อมือ
   โรคของข้อต่อขากรรไกร และกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆ ข้อต่อขากรรไกร