โรคสมองและไขสันหลัง
   ประสาทส่วนกลาง [5] 
   ความเจ็บปวด [1] 
   โรคพาร์กินสัน [4] 
   สมองเสื่อม [20] 
   เวียนศีรษะ [4] 
   ไมเกรน [2] 
   อาการกระตุก [1] 
   โรคหลอดเลือดสมอง [8] 
   เนื้องอกสมอง [7]