โรคติดเชื้อ
   ภูมิคุ้มกันบกพร่อง [1] 
   ไข้หวัดนก [1] 
   โรคมือเท้าปากและโรคจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 [1] 
   เริม [2] 
   ไข้กาฬหลังแอ่น [2] 
   แอนแทร็ก [1] 
   อหิวาตกโรค [1] 
   โรคติดเชื้อที่เกิดจากสภาพแวดล้อม [24] 
   หวัดและโรคหวัดมรณะ [7] 
   โรคติดเชื้อในสมองและไขสันหลัง [3] 
   ไข้เลือดออก [6] 
   โรคคอ [1]