จิตเวช

  สุขภาพจิตดี
 
การสร้างความสุขกาย อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ กนกรัตน์ สุขะตุงคะ KANOKRAT SUKHATUNGA
 

การสร้างความสุขกาย อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ

      รศ.กนกรัตน์   สุขะตุงคะ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

บอกร่างกายตัวเองว่า  
            • ฉันจะไม่ทำอะไรเกินกำลังที่ร่างกายจะรับได้
            • ฉันจะถนอมร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพดี ไม่ทำร้ายด้วยการเอาพิษภัยต่างๆมาใส่ตัว
            • ฉันจะดูแลรักษาความเจ็บไข้ที่เป็นอยู่ตามสมควร ไม่ปล่อยปละละเลยแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ

อารมณ์

            • มีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่บิดเบือนหรือเก็บกด พยายามหาทางออกให้เหมาะสมตามกาลเทศะ
            • หาจุดดีๆในตัวเองให้พบแม้ดูจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ ชื่นชมกับสิ่งที่เป็นคุณค่าของตนเองนั้น
            • ถ้าเห็นว่าเหลือบ่ากว่าแรงที่จะดูแลตัวเองได้ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนฝูงที่ไว้วางใจ หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

สังคม
            • เปิดตัวเองให้มีกิจกรรมร่วมกับคนอื่น อย่าคิดว่าฉันอยู่ได้ด้วยตนเองไม่แคร์ใคร เพราะนั่นเป็นการคิดที่ผิด และจะนำไปสู่ปัญหาทางจิตได้
            • รู้จักการให้และรับ รู้จักการแพ้ และชนะ ไม่เอาแต่ใจตัวเองเป็นหลัก
            • รู้จักชื่นชมกับความสำเร็จของคนอื่น
            • ให้ความเห็นอกเห็นใจกับคนที่มีทุกข์
            • สามารถให้ความรักคนอื่นและรับความรักจากคนอื่นได้

จิตวิญญาณ
            • มีจิตใจที่เป็นอิสระ ต้อนรับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตด้วยความยินดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดี  แล้วตอบสนองอย่างมีสติและรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองทำ
            • ยอมรับสิ่งที่ตนเองเป็น อย่าให้คนอื่นมาเติมเต็มสิ่งที่ตนเองขาดอย่างไม่เหมาะสมด้วยการดูถูกลดคุณค่าของตนเอง เช่นไปประจบสอพลอเอาใจหรือให้เขามองว่าเราเป็นคนดี อ่อนหวานทั้งๆที่ต้องเสแสร้งแกล้งทำ หรือทำการละเมิดสิทธิของผู้อื่น เพื่อเอาตัวรอด
            • มีจิตใจดี เต็มใจและจริงใจในการแบ่งปันหรือช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่ต้องรอการร้องขอหรือทำไปเพื่อต้องการผลตอบแทน

 

 

 
พิมพ์
2/5/2554 15:25:10
 
ส่งต่อให้เพื่อน