สุขภาพทั่วไป

  การดูแลสุขภาพ

  การดูแลสุขภาพอื่น ๆ
 
มาดูแลสุขภาพกันเถอะ ศ. ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา
 

มาดูแลสุขภาพกันเถอะ

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ เป็นของขวัญล้ำค่าที่ทุกคนปรารถนา ดั่งสุภาษิตโบราณที่ว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ซึ่งการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติและดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้

เรื่องแรก ก็คือ อาหาร หมั่นดูแลเรื่องอาหาร ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง อาหารที่มีราคาแพง อาหารที่ มีรสชาติอร่อย เมื่อรับประทานแล้วไม่เพียงแต่ทำให้อิ่มท้อง แต่หมายถึง อาหารที่มีคุณภาพ มีองค์ประกอบของอาหารครบ 5 หมู่   คือ ต้องมีทั้งคาร์โบไฮเดรต เลือกรับประทานข้าวกล้องแทนข้าวขาวให้คุณค่าและใยอาหารมากกว่า  โปรตีน  รับประทานปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน  ไข่ ถั่วเหลืองเพราะเป็นโปรตีนคุณภาพและย่อยงาย  ผัก ผลไม้ และไขมัน  ดื่มนม หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด และมีความสด สะอาด ไม่มีสารปนเปื้อน ไม่รับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ  และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ขณะเดียวกันหมั่นรับประทานอาหารให้ตรงเวลา 

เรื่องที่ 2 คือเรื่องของการออกกำลังกาย  การออกกำลังกายที่ดีไม่ใช่ไปโหมทำในช่วงสุดสัปดาห์  แต่คือการออกกำลังกายสม่ำเสมอและไม่ทำร้ายสุขภาพของเรา ดีที่สุด ง่ายที่สุด คือ การเดิน แทนที่จะขึ้นบันไดเลื่อน แทนที่จะเข้าลิฟต์ เดินขึ้นลงบันไดช่วยได้มากแล้ว ซึ่ งการออกกำลังกายไม่ต้องใช้เวลามากมายแค่วันละครึ่งชั่วโมง ก็สามารถทำให้รูปร่างดูดี กล้ามเนื้อแข็งแรง  สดชื่น กระฉับกระเฉง มีพลัง มีสุขภาพที่ดีต่อไป

เรื่องที่ 3. คือเรื่องของอารมณ์ เป็นไปไม่ได้ที่คนในปัจจุบันจะไม่รู้สึกเครียด แต่ต้องหมั่นรู้สึกอยู่อย่างเป็นมิตรกับความเครียด    ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไป ควรฝึกปรับอารมณ์ให้พอดี  คือเมื่อเริ่มรู้สึกว่าตึงเกินไป  รู้จักที่จะผ่อนและอย่าหย่อนจนเกินไปจนผลการทำงานแย่ลง ก็จะกลับมาเครียดอีก

เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการพักผ่อน มีหลักฐานทางการแพทย์หลากหลายงานวิจัย เมื่อเรานอนพักผ่อนเพียงพอเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในม้ามของเราจะออกมาช่วยกำจัดเชื้อโรคทำให้ภูมิต้านทานเราดีขึ้น  นอนอย่างไรให้เพียงพอ  นอนให้ได้วันละ 6 ชั่วโมง

นอกจากนี้ขอฝากข้อคิด เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพกัน  ในตัวพวกเราทุกคนมีสิ่งที่เราเรียกว่า ต้นทุน มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ อยู่ 4 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ สุขภาพ และสุดท้ายคุณงามความดี  หากเรามีความรู้ทักษะมากมาย เป็นคนดี แต่ถ้าหากเราสุขภาพไม่ดี เราจะไม่สามารถสรรสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับตนเองให้กับครอบครัว สังคม หรือแม้แต่ให้กับประเทศ  ฉะนั้นหมั่นดูแลสุขภาพ เพื่อให้เรายังสามารถดำรงตน เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  โดยที่ทุกท่านสามารถจะปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น “สวัสดีปีใหม่” ครับ

 

 
พิมพ์
6/1/2559 10:21:06
 
ส่งต่อให้เพื่อน