ความรู้ด้านการฉีดอินซูลิน และการตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว

วิดีทัศน์ความรู้โรคเบาหวาน


การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง

update : 4/6/2564 14:18:18


การเตรียมและการฉีดอินซูลิน

update : 4/6/2564 14:16:06


องค์ประกอบปากกาฉีดอินซูลิน

update : 4/6/2564 14:13:47


การฉีดยาด้วยปากกาฮิวมาเพ็น (Humapen)

update : 31/1/2562 14:12:46


การฉีดอินซูลินด้วยปากกาออโต้เพ็น (Autopen)

update : 31/1/2562 14:07:07


การฉีดยาอินซูลินโดยปากกาโนโวเพ็น (Novopen)

update : 31/1/2562 14:06:15

แผ่นพับความรู้ด้านการฉีดอินซูลิน และการตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว


การทิ้งเข็ม อุปกรณ์ฉีดยา และแผ่นตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว

update : 4/6/2564 13:56:33


การตรวจเลือดที่ปลายนิ้วด้วยตนเองสำคัญอย่างไร

update : 4/6/2564 11:42:53


ขั้นตอนการตรวจน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเอง

update : 4/6/2564 11:42:25