ความรู้เกี่ยวกับเบาหวาน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเบาหวาน


เรื่องต้องรู้กับเบาหวาน

update : 4/6/2564 14:42:02


การเก็บรักษายาฉีดอินซูลิน การทิ้งเข็มและอุปกรณ์การฉีดอินซูลิน

update : 4/6/2564 16:23:28


คุณรู้จักเบาหวานดีแค่ไหน

update : 4/6/2564 11:48:41


เบาหวานกับการถือศีลอด

update : 4/6/2564 11:48:32


กินอย่างไรกับเบาหวาน

update : 4/6/2564 11:46:28


ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

update : 4/6/2564 11:45:30


รู้จักเบาหวาน ... กันดีรึยัง

update : 4/6/2564 11:44:57

การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน


ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่หลอดเลือดขนาดใหญ่

update : 4/6/2564 14:28:33


ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่หลอดเลือดขนาดเล็ก

update : 4/6/2564 14:28:18


การดูแลเท้าในผู้เป็นเบาหวาน

update : 4/6/2564 11:46:14


คู่มือการดูแลเท้าในผู้เป็นเบาหวาน

update : 4/6/2564 11:45:48


ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic Retinopathy)

update : 4/6/2564 11:45:16