หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
  
ฉันต้องมีทักษะอะไร งานวิจัยถึงจะใช้ได้จริง (EP.2)
29/9/2563 16:49:50
29/9/2563 16:49:50
  
ฉันต้องมีทักษะอะไร งานวิจัยถึงจะใช้ได้จริง (EP.1)
29/9/2563 16:21:49
29/9/2563 16:21:49
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
มาพัฒนาโจทย์หน้างานให้เป็นคำถามวิจัยที่ทรงพลังกันเถอะ
18/7/2562 16:20:02
 
   Workshop สร้างสรรค์ เรียนไป ทำไป ได้ Proposal
12/7/2561 15:05:25
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   ผ้ายืดมีสัญลักษณ์...ปรับความดันขา ช่วยพันผ้ารักษาเธอ
21/2/2562 9:54:24
 
   R2R สร้างคน คนสร้างองค๋กร
25/7/2560 15:18:39
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   Study Design ออกแบบวิจัยให้ WOW
29/9/2563 15:44:13
 
   เขียนขอทุน R2R อย่างไร ลดการแก้ไข ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน #1
12/2/2563 11:17:43
 
 
 
 
ตุลาคม 2563 /