โรคสะเก็ดเงิน
 
โรคสะเก็ดเงิน
สรุปการประชุมผู้ป่วยสะเก็ดเงินแบบองค์รวม เรื่อง โภชนบำบัด กับ โรคสะเก็ดเงิน : Macrobiotic จะช่วยรักษาโรคสะเก็ดเงินได้อย่างไร ? โดยสรุปการประชุมผู้ป่วยสะเก็ดเงินแบบองค์รวม เรื่อง โภชนบำบัด กับ โรคสะเก็ดเงิน : Macrobiotic จะช่วยรักษาโรคสะเก็ดเงินได้อย่างไร ?
lสรุปการประชุมผู้ป่วยสะเก็ดเงินแบบองค์รวม เรื่อง “คืนสู่เหย้า บอกเล่าเรื่อง “กลุ่มสัมพันธ์ช่วยเหลือกันเองในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน” วันพุธที่ 23 มกราคม 2551 เวลา 13.30-15.00 น.
สาระความรู้ทั้งหมด>>
Untitled Document

 
โรคสะเก็ดเงิน