ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ

รุ่นที่ 15 ประจำปี 2566

จำนวน 5 คน

0
จำนวนผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ จนถึงปัจจุบัน (คน)

.

ข่าว/กิจกรรม

28
พ.ย. 65
ณ ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก ชั้น 2 ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
10
ก.พ. 65
o PMAYP Mentor Lecture III: Targeting cell cycle for precision treatment of cancer and “Advanced technology for cancer research
o Hybrid Event
- Onsite ที่ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- Online ผ่าน Facebook Live (https://www.facebook.com/medkku หรือค้นหา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
28
ม.ค. 65
o PMAYP Mentor Lecture II: Bone Health in Transgender People
o Online Event via Zoom Webinar
26
ม.ค. 65
o PMAYP Mentor Lecture I: Novel Methods of Visual Field Assessment from Visual Science and Artificial Intelligence to Ophthalmology Care
o Hybrid Event
- Onsite ที่ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- Online via Zoom Webinar
23
ม.ค. 65
o PMAYP Scholars Year 2018 Presentation
o Online Event via Zoom Webinar


29
พ.ย. 64
ณ ห้องจุฬาภรณ์ ชั้น 2 ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
15
พ.ย. 64
ณ ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก ชั้น 2 ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
15
ก.พ. 64
“The 11th Prince Mahidol Award Youth Program Networking & Reunion Meeting” (ประกาศเลื่อน)
26
ม.ค. 64
“Prince Mahidol Award Youth Program (PMAYP) Conference 2021” (ประกาศเลื่อน)


24
พ.ย. 63
ณ ห้องจุฬาภรณ์ ชั้น 2 ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
12
พ.ย. 63
ณ ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก ชั้น 2 ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
28-29
ม.ค. 63