บริจาคผ่าน Mobile Application

ระบบ e-Donation

บริจาคผ่าน Mobile Application ระบบ e-Donation
สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้น
โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อขอรับใบเสร็จ