สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ทุก ๆ เดือน จะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่
 หลายๆ คนมักบ่นว่า จะส่งไปทำไม ประกันสังคมเนี่ย ส่งไปก็ไม่ได้ใช้..
 
 ตอบว่า ได้ใช้แน่นอน เงินที่เราส่งไป ไม่ใช่ส่งทิ้งไปเปล่าๆ เค้าจะคืนให้เรา เมื่อถึงเวลา และแถมดอกเบี้ยให้อีกตะหาก

 แล้วจะได้คืนเมื่อไรล่ะ?

 เริ่มต้นจากเงินที่เราต้องส่งประกันสังคมก่อนในแต่ละเดือน นายจ้างจะหักเงินเดือนเรา 5% เช่น หากคุณได้รับเงินเดือน  
 10,000 บาท ก็จะถูกหัก 500 บาท แต่จะหักสูงสุดไม่เกิน 750 บาท นั่นคือคนที่ได้รับเงินเดือน 15,000 ขึ้นไปนั่นเอง
 ก็จ่ายแค่ 750 บาท

 
 แล้วเงิน 5% นี้ ถูกหักไปทำอะไรบ้าง (สมมติว่าคิดจากการส่งสูงสุด 750 บาท)
 1.5% = 225 บาทจะประกันเจ็บป่วย ตาย 
 0.5% = 75 บาท จะประกันการว่างงาน 
 3% = 450 บาท จะประกันชราภาพ 

 
 เงินประกันชราภาพ 450 บาทนี้ ส่งครบ 1 ปี จะได้ 5,400 บาท 
 คุณจะได้เงินสบทบอีก 100% จากนายจ้างคือปีละ 5,400 บาท + ดอกเบี้ยจากประกันสังคม เช่น ปี 45 = 4.2%, ปี 46 = 6.5% 
 นั่นคือคุณจะได้ผลประโยชน์ 106.5% คือฝาก 5,400 เงินของท่านจะได้รับประมาณ 11,502 บาท 

 ท่านจะได้รับเงินสมทบคืนก็ต่อเมื่อ อายุครบ 55 ปี หรือเกษียณแล้วเท่านั้น 
 และต้องทำเรื่องขอภายใน 1 ปี หลังเกษียณ ห้ามเกินแม้แต่วันเดียว  
 มิเช่นนั้น เงินของท่านจะถูกนำไปสมทบกองกลางทันที ขอคืนไม่ได้ด้วย...  


 วิธีขอคืน มี 2 วิธี คือ
 1. ในกรณีที่ท่านส่งไม่ครบ 15 ปี หรือ 180 เดือน ท่านก็จะได้เงินบำเหน็จเป็นก้อนไป (เป็นแสนเลยนา)
 2. ในกรณีที่ท่านส่งเกิน 15 ปี หรือเกิน 180 เดือน ก็จะได้รับในรูปแบบบำนาญไป  

  คุณสามารถตรวจสอบการส่งเงินสมทบประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th ในส่วนของผู้ประกันตน 
  สมัครสมาชิกก่อน  แล้วท่านจะสามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบได้ครับ