ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม


การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา

การใส่หน้ากากอนามัย

สรุปสาระสำคัญ PDPA
เปิดให้บริการแล้ว Siriraj Checkup Center หอพักพยาบาล 3 ชั้น 1
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติ "คุ้มครองข้อมูลบุคคล พ.ศ.2562"
งานขอสำเนาประวัติการรักษาพยาบาล ปรับการให้บริการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
    <อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>

บริการออนไลน์


ผู้ป่วยใหม่ออนไลน์

แก้ไขข้อมูลผู้ป่วยออนไลน์

Fackbook หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

หน่วยงาน

เลขที่ 2 อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
0-2419-7323,0-2419-9990
copy right 2015 Out Patient Unit, Medical Record Division : Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University