กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 76
เปิดรับสมัครคู่สมรสของสมาชิกสหกรณ์เข้าฌาปนกิจหรือยั'

เห็นว่าสหกรณ์จะเปิดรับสมัครคู่สมรถของสมาชิกสหกรณ์เข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์   ตอนนี้เปิดหรือยัง  

คุณคนโคราช
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด  ยังไม่ได้เปิดรับสมัครคู่สมรสของสมาชิกครับ  แต่ทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้แก้ไขระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบแล้ว  ซึ่งได้ส่งให้นายทะเบียนแล้ว  หากมีการรับสมาชิกสมทบเมื่อไรทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะแจ้งให้สมาชิกทราบอีกครั้งครับ 

คุณสอ.มม.     mahidol_coop@yahoo.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น