กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 72
กู้สามัญ
เป็นสาชิก 18 ปี กู้ได้กี่เท่า
คุณลุง
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1

เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มาแล้ว  18  ปี  จะมีสิทธิกู้สามัญได้  27  เท่าของเงินเดือนครับ

คุณสอ.มม.     mahidol_coop@yahoo.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น