กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 68
-การกู้ฉุกเฉิน
ต้องเป็นสมาชิกเท่าไหร่ถึกจะกู้ไดครับ
คุณ123
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1

สมาชิกใหม่ที่ประสงค์กู้ฉุกเฉิน  ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว  3  เดือนโดยสมบูรณ์  นับตั้งแต่วันแรกของการหักเงินเดือน  ดังนั้น  ถ้าสมาชิกใหม่ต้องการกู้เงินต้องได้รับใบเสร็จรับเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  4  งวด  กู้ได้ไม่เกินหนึ่งเท่าของเงินเดือน   ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน  เดือนละเท่า ๆ กัน  พร้อมด้วยดอกเบี้ยไม่เกิน  "สี่งวด" 

คุณสอ.มม.     mahidol_coop@yahoo.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น