กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 6543
การเบิกเงินจากวงเงินสามัญดิจิตอล
การเบิกเงินจากวงเงินสามัญดิจิตอล ที่โดนหักทุกเดือนแล้วกับเข้าไปในวงเงินเดิม สามารถเบิกถอนในส่วนนี้ได้ไหม ขอสอบถาม ขณะนี้โดนบล็อคการถอนเงินจากวงเิงนกู้สามัญดิจิตอล เนื่องจากค้ำประกันและตนกู้ โดนให้ออกจากงาน ซึ่งไมีมีความผิดหรือลาออกจากงานเอง อีกอย่างคนคำ้ประกันเงินกู้ก็เป็นคนเดียวกัน อยากให้สหกรณ์พิจารณายกเว้นในจุดนี้เพื่อให้สมาชิกเบิกถอนเงินในส่วนนั้น มาใช้จ่ายประทังชีวิตประจำวัน เพราะอย่างไรกู้สามัญคงไม่มีสิทธิกู้ได้แล้ว จึงควรมีการลดหย่อนหรืออนุโลมให้กับสมาชิกที่ไม่ได้มีความผิดบ้าง ไม่ใช่ล็อกทุกอย่าง อีกอย่างอ้างว่าตอนเซ็นค้ำไม่ได้อ่านหรือ เจ้าหน้าที่บอกแต่ว่าเซนตรงไหนบ้างไม่เคยบอกว่าอ่านเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเซน อีกอย่างตามคนกู้ไม่ได้มาเรียกเก็บคนค้ำ ทุกวันนี้ก็จะตายกันอยู่แล้วปันผล ก็ล็อค กู้ดิจิตอลก็ล็อค เงินเดือนแต่ละคนเหลือไม่เท่าไร โดนปิดทางแบบนี้แล้วยังจะเรียกเก็บแทนคนกู้อีก เตรียมตกนรกอเวจีกันได้เลย ตอนหาเสียงก็พูดกันสวยหรูทำเพื่อสมาชิก แต่พอเอาเข้าจริง ไม่ได้ช่วยเหลือสมาชิกแต่เป็นการซ้ำเติมสมาชิกมากกว่า
คุณชินกานต์
ตอบ 0

ร่วมแสดงความคิดเห็น